خوش آمدید

نارضایتی قشر هنرمندان و جوانان شهر و بخش دلوار ازانتصاب مسئول نمایندگی ارشاد دلوار:

نارضایتی قشر هنرمندان و جوانان شهر و بخش دلوار ازانتصاب مسئول نمایندگی ارشاد دلوار:

با توجه  ارسال کامنت های  انبوه جوانان و قشر هنرمند به این پایگاه خبری بابت  نا رضایتی خود از مشخص نمودن مسول نمایندگی جدید ارشاد دلوار و منتشر نمودن این درخواست از همه مسئولین جهت پیگری این مسئله...
 


به گزارش ساحلی : با توجه  ارسال کامنت های  انبوه جوانان و قشر هنرمند به این پایگاه خبری بابت  نا رضایتی خود از مشخص نمودن مسول نمایندگی جدید ارشاد دلوار و منتشر نمودن این درخواست از همه مسئولین جهت پیگری این مسئله...

با توجه به معرفی سرکار خانم خلیلی که کارشناس مشاوره و از اهالی روستاهی جنوبی دلوار میباشد و با توجه به  نبودن هیچ سابقه درخشان فرهنگی و هنری و  سابقه مدیریتی  و عدم استفاده از نیروی هنرمند ،باسابقه ،تحصیل کرده ، موجب نارضایتی این اقشار شده است

این موضوع که به چند سال بر میگردد هنوز هیچ مدیر کلی در استان از اداره ارشاد نتوانسته  قشر جوانان و هنرمندان شهر را راضی کنند . ایا خانم ماحوزی میتواند بعد از سالهای سال چهره رضایتمندی جوانان  از جمله گروه های هنری که سالها در استان حرفی برای گفتن داشتندرا به میدان برگرداند؟

به گزارش ساحلی :داستان از اینجا شروع شد که جوانی را از دلوار بنام آقای پورسالم که یک فردی فرهنگی ،هنری  و نخبه استانی با تایید همه جوانان شهر انتخاب شد و به مدت یکسال مدیریت بکند و توانست برنامه های زیادی را به نمایش بگزارد و حتی در جمع مدیران استانی قرار گیرد و موجب رضایت مندی جوانان و قشر هنرمند شد که از قضا این پایان داستان نبود  البته که قرار شد که با همکاری ارشاد تنگستان حقوق ماهنانه به این جوان بدهند که خبری از این حقوق نشد و هنوز هزینه این جوان واریز نکردند در ادامه این جوان را با هر شکل ممکن از این سمت  بیرون و به یک  فردی که در قسمت خدمات اداره ارشاد اهرم یک نیروی قرار دادی بود انتصاب کردند که هیچ اقدامی از مسئولین دیده نشد و بعد از یکسال و 6 ماه مدیریت ان شخص باز مجتمع فرهنگی بوی از جوانان و هنر به چشم نخورد.

جالب اینجاست که وقتی  سوال شد که چون قرار است کسی استخدام شود چرا آقای پورسالم استخدام نشودویک نیروی که  فقط نیاز بود استخدام و در کار خود مصمم تر فعالیت کند داشت  این مسئولیت را عهده دار شود این کار انجام نشد( ضمنا اقای پورسالم جهت پیگیری برای استخدامی از تهران سهمیه را گرفتند و نامه پاراف ریاست جمهور و حتی اداره کل کشور هم انجام  داند که منتظر جواب از این سازمان بودند)

جهت اطلاع این موضوع باعث نارضایتی شورای شهر و مسولین هم میباشد که جالب این است که هیچ مشورتی با شورای شهر و یا مسئولی از دلوار انجام نشده که این اقدام عجیب همه جوانان شهر را شوکه کرده است

ما از همه مسئولین شهراز جمله امام جمعه محترم که خود دغدغه بسیار مهمی از این موضوع فرهنگ دارند و شورای شهر که نماد نمایندگی جوانان شهر و همه مسئولینی که میتوانند برای این قشر کاری کنند تقاضا داریم پیگیری نمایند.

از سرکار خانم ماحوزی مدیرکل محترم اداره ارشاد استان که خود یک فردی جوان پسند و مشرف و مدبر بر موضوع تقاضا داریم این موضوع را به طور جدی پیگیری نمایند تا جوانان شهر دلوار از این فضای نامطلوب و نارضایتی که جند سال زمین گیر این شهر شده  بیرون بیاند و موجب دعای خیر برای شما باشند...


  • 896 بازدید
  • 15 نظر