خوش آمدید

عکس واقعی سردار جنوب شهید رئیسعلی دلواری

موضوعات : فرهنگی

عکس واقعی رییس دلواری است که به همت سید باقر هاشمی به تازگی از یک آرشیو سیاسی در یکی از ایالت های آلمان به دست آمده است.

سید باقر هاشمی گفته است که عکس به تایید بسیاری از محققین رسیده است و تطبیق تاریخی داده شده است.

ایشان هفته گذشته گفته است که می خواهد عکس را به شورای شهر دلوار تقدیم کند.  • نویسنده : admin
  • تاریخ : چهارشنبه 17 خرداد ماه 1396
  • 570 بازدید
  • 3 نظر