خوش آمدید

شعر زیبای محلی ( امام رضا(ع) )- هنرمند وشاعر دلواری- حسین صدیق

موضوعات : فرهنگی

به گزارش ساحلی شعر محلی امام رضا(ع) از شاعر دلواری - حسین صدیق  تقدیم به ساحت مقدس امام هشتم و ارسال به این پایگاه خبری  که میتوانید شعر را با زبان محلی بخوانید...


شعر محلی ( امام رضا(ع) )- هنرمند وشاعر دلواری- حسین صدیق

ارسال شده به این پایگاه خبری

     ***

امام رضا دعوت نامه بفرستی مگه مٌو کجایٌم

تو کیچه پس کیچه دلوار ،زیر سایه ات مشغول دعایٌم

آرزو دل حرم امام رضایٌم

از تو به یک اشارت،مو که جون فدایٌم

تو کریمی،شاهی در خونه ات مو گدایٌم

آرزو دل حرم امام رضایٌم

به دیدن سقا خونه  و گنبد طلات رضایٌم

به والله غلام درگه امام هشتم ،امام رضایٌم

آرزو دل حرم امام رضایٌم

رفیعا گر گوئی بچه محل امام رضایٌم

مو بچه دلوارم ،خطه رئیس علی،بنده خدایٌم

آرزو دل حرم امام رضایٌم


  • 4723 بازدید
  • 389 نظر