خوش آمدید

حرکت پسندیده مدیریتی ریاست اداره آموزش و پرورش دلوار نسبت به دانش اموز معترض

به گزارش ساحلی : امروز شاهد یک حرکت بجا و پسندیده از ریاست محترم آموزش و پرورش دلوار بودیم که خبرنگار ما عینا این حرکت را مشاهده نموده است


به گزارش ساحلی :امروز در یکی دانش اموزان مدارس شهر دلوار که  به هر علتی از مدرسه خود جهت شکایت به اداره آموزش و پرورش دلوار می رود که در بین راه به ریاست آن اداره برخورد میکند که ریاست محترم اداره آموزش و پرورش  جهت رفتن به جلسه مهم ان اداره راهی بود که با برخورد این دانش آموزمتعرض از جلسه خود صرف نظر و به اتاق خود با احترام بسیار و با مدیریت عالی و تدبیر ریاست محترم به پیگیری و احضار مدیر و کارکنان مدارس انجامید

در ادامه به مدت یکساعت با تدبیر و مدیریت عالی و سخن گفتن با این دانش اموز معترض و اهداء هدیه به دانش آموزجهت حضور و بیان اعتراض خوداز مدرسه  به این اداره تقدیر کرد.


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393
  • 726 بازدید
  • 6 نظر