خوش آمدید

تصاویر/ اعدام چهار متجاوز در شیراز

تصاویر/ اعدام چهار متجاوز در شیراز


تصاویر/ اعدام چهار متجاوز در شیراز

 

چهار نفر به اتهام تجاوز به عنف و فساد که مراحل محاکمه و تایید حکم اعدام آنها توسط مرجع قضایی صادر شده بود امروز چهارشنبه در انظار عمومی در میدان پیام شیراز به دار مجازات آویخته شدند. عبادالله – ح و حسین – ت دو نفر از اعضای باندی مخوف بودند که با تشکیل یک گروه فساد، دختران و زنان جوان را سوار بر خودرو می کردند و به بهانه مسافرکشی با تهدید آنها را به کوه های اطراف شیراز می بردند و پس از ربودن زیور آلات آنان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دادند. در پرونده اتهامی این افراد هفت فقره سرقت مسلحانه نیز گزارش شده است. افرادی که قربانی دسیسه های این باند می شدند در شرایطی نامساعد به حال خود رها می شدند و با مشقت فراوان خود را به پاسگاه انتظامی یا منزل می رساندند. این دو نفر که اعضای یک باند هستند به اتهام محاربه و افساد در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور به تایید رسید. دو نفر دیگر نیز به اسامی عبدالله – ق – چ و سلیمان – ق – چ به اتهام لواط محکوم شدند و شعبه دوم کیفری استان فارس حکم اعدام آنها را صادر کرد که در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به تایید رسید. عکس های محمدرضا دهداری عکاس مهر از اعدام این چهار متجاوز را در زیر می بینید.


  • 3234 بازدید
  • 20 نظر