خوش آمدید

چرا دولت ناچار شد نان را گران کند؟

چرا دولت ناچار شد نان را گران کند؟


چرا دولت ناچار شد نان را گران کند؟

با توجه به همه اتفاقاتي كه طي چند سال گذشته روي داده، اگر قيمت نان افزايش پيدا نكند در عرضه نان تنها به اين دليل كه كسي ديگر حاضر به پخت نان نيست، دچار مشكل مي‌شويم. در حوزه نانوايي‌ها صرفه اقتصادي پخت نان به عنوان مشكلي بزرگ براي دولت وجود دارد كه اگر دولت به مشكل نانواها هم توجه نكند، نمي‌تواند عرضه نان را به شكل درستي ادامه دهد. در عين حال آنهايي كه انتظار دارند كه دولت براي نان يارانه بپردازد -كه البته بجا هم است- بايد همواره به اين سوال هم بتوانند پاسخ دهند كه در محل درآمد يارانه‌هاي نان، به خصوص در شرايط فعلي اقتصادي، اين مقدار از كجا بايد تامين شود؟

كساني كه مي‌گويند اين افزايش قيمت نبايد صورت مي‌گرفت، بايد پاسخ دهند كه يارانه مورد نظرشان كه عنوان مي‌كنند علاوه بر كشاورزان به نانواها هم تعلق بگيرد از چه محلي تامين شود؟ همه ما به درستي مي‌دانيم مشكلات بسيار بزرگي در بودجه دولت وجود دارد؛ مشكلات بزرگي كه دولت را مجبور به تهيه بودجه‌يي بسيار انقباضي و تعديل شده كرده است. اگر دولت تن به افزايش پرداخت يارانه نان براي جلوگيري از افزايش قيمت آن بدهد، يا بايد آن را از محل بودجه عمراني بپردازد كه به منزله كاهش اشتغال و كاهش رشد اقتصادي كشور است، يا بايد از محل كسري بودجه يا چاپ پول بدون پشتوانه آن را جبران كند.

از آنجايي كه دولت حسن روحاني بنا ندارد از جيب مردم پول برداشته و روز بعد با فخرفروشي به آنها يارانه بپردازد،  شرافتمندانه‌ترين راه‌حل را انتخاب و صادقانه اين مشكل را با مردم مطرح كرده است. نه توسعه كشور را به معيشت روز مردم فروخته و نه آينده اشتغال ملت را تاريك ساخته است. با وجود اينكه مي‌دانيم كه چقدر اين تصميم سخت بوده و دولت فشار بسياري را براي اين تصميم‌گيري تحمل كرده است اما چاره‌يي جز اين ندارد.
 


  • 728 بازدید
  • 4 نظر