خوش آمدید

نقش فعالین اجتماعی و مطالبه گری در شهر دلوار سازنده باشد

نعمتی رئیس شورای اسلامی شهر دلوار:

فعالین اجتماعی و مدنی در شهر دلوار پل ارتباطی مردم و مسئولین و کمک کار شورا باشند.


به گزارش خبر ساحلی،علی نعمتی رئیس شورای اسلامی شهر دلوار در جلسه با فعالین اجتماعی از همه فعالین اجتماعی که نقش سازنده در شهر دلوار را داشتند تشکر نمود.

وی گفت:فعالین اجتماعی  با هم افزایی و و ایجاد فضایی همدل کمک کار در تسریع پیشرفت و رفع مشکلات شهر خواهند بود.

ایشان با توجه به فرهنگ سازی و روحیه سازنده مطالبه گری بیان نمود:نقدها  توسط شهروندان دلوار با وحدت و تغییر نوع بیان و حفظ احترام همه اقشار سازنده و قابل پیگیری خواهد بود.


  • 1228 بازدید
  • 0 نظر