خوش آمدید

مهندس نامور و مقاله ای با موضوع نقش بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک

مهندس نامور و مقاله ای با موضوع نقش بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک


حسین نامور مدیرعامل بانک صادرات استان بوشهر؛
نقش بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک

 

  با مطالعه زندگی پیشینیان و توجه عمیق به زوایای کسب و کار و معشیتو ارتزاق خانواده ها و مرارتها و مشکلاتی که در اداره امور خود داشته اند...

 

 

 

 

 

 

 

مهندس حسین نامور مدیرعامل بانک صادرات استان بوشهر مقاله ای با موضوع نقش بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک نوشته است، که به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

به قلم: مهندس حسین نامور

مدیرعامل بانک صادرات استان بوشهر


  • 968 بازدید
  • 0 نظر