خوش آمدید

معاون تازه منصوب شده فرمانداری تنگستان بخشدار دلوار شد/زمان معارفه

در ادامه تغییرات مدیریتی توسط استاندار بوشهر؛
معاون تازه منصوب شده فرمانداری تنگستان بخشدار دلوار شد/ انتصاب دشتی به عنوان معاون سیاسی فرمانداری تنگستان دشتی که تا پیش از این به عنوان کارشناس حوزه سیاسی امنیتی استانداری بوشهر مشغول به فعالیت بوده است، سابقه بخشداری در استان هرمزگان نیز دارد.....

در ادامه تغییرات مدیریتی توسط استاندار بوشهر؛
معاون تازه منصوب شده فرمانداری تنگستان بخشدار دلوار شد/ انتصاب دشتی به عنوان معاون سیاسی فرمانداری تنگستان

خبر ساحلی : در ادامه تغییرات مدیریتی توسط استاندار بوشهر احمد دشتی به عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تنگستان و رسول رستمی به عنوان بخشدار دلوار منصوب شدند.

به گزارش خبر ساحلی  در ادامه تغییرات مدیریتی توسط استاندار بوشهر احمد دشتی به عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تنگستان و رسول رستمی به عنوان بخشدار دلوار منصوب شدند.

رسول رستمی در چند ماه گذشته توسط سالاری استاندار بوشهر به عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تنگستان منصوب شده بود که وی اکنون با حکم سالاری عهده دار بخشداری دلوار شده است.

دشتی که تا پیش از این به عنوان کارشناس حوزه سیاسی امنیتی استانداری بوشهر مشغول به فعالیت بوده است، سابقه بخشداری در استان هرمزگان نیز دارد.

آیین تودیع و معارفه معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری تنگستان و بخشداری دلوار امروز بعد از ظهر ساعت 2/30  توسط موسوی مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر برگزار خواهد شد.


  • 1184 بازدید
  • 0 نظر