خوش آمدید

مطالبه گری سازنده از مسئولان در بخش دلوار نهادینه شود

حسن درویشی بخشدار دلوار:
بخش دلوار جز اولین برترینهای رشادت و شهادت و حوزه های علمی و ورزشی در استان زبانزد است.


به گزارش خبر ساحلی،نشست فعالین اجتماعی شهر دلوار با بخشدار و امام جمعه ،شهردار و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر دلوار برگزار شد.

درویشی بخشدار دلوار در این نشست بیان نمود:مطالبه مشکلات مردم از مسئولین مستمر و پیوسته باشد.
ایشان افزودند: برای توسعه بخش دلوار می بایست از همه ظرفیتهای فکری نخبگان بخش استفاده شود و دلوار بعنوان مرکز بخش می بایست نسبت تشکیل این کانون قوی برای پیگیری  مطالبات کل بخش اقدام نمایند.
بخشدار دلوار گفت: از فضاهای مجازی به درستی و در جهت بیان و رفع مشکلات استفاده نمائیم و ارائه مطالبات سازنده در گفتار مطالبه گران قرار گیرد و نوع نگارش تهمت از مطالبات حذف شود.
وی افزودند:بخش دلوار به عنوان اولین ها در حوزه های رشادت و شهادت و حوزه های علمی در استان زبانزد است.
ایشان گفتند : ساختار اداری بخش دلوار متناسب با مطالبات مردم  نیست و دستگاه های اجرای  می بایست در ایجاد و توسعه دفاتر خدماتی خود برای خدمات به مردم تلاش مضاعف داشته باشند .

درویشی بیان نممود:شهر دلوار به عنوان مرکز بخش یک چتر و کانون اصلی ومرکز  نخبگان تمام بخش باشد.
وی بیان داشتند : درب محل کار همه مسئولین بخش به روی مطالبه گران سازنده باز خواهد بود.
ایشان  از مردم و جوانان درخواست نمود تا مردم بخش به عنوان متولیان اصلی برگزاری مراسمات ملی و بزرگ داشت مربوط به سردار جنوب شهید رئیسعلی  بعنوان یک نماد ملی است با تشکیل کانون هایی متشکل از نخبگان و جوانان نسبت به تشکیل یک ستاد دائمی اقدام نمایند.

گزارش تصویری:


  • 1402 بازدید
  • 0 نظر