خوش آمدید

ساماندهی ورزشهای هوایی در بخش دلوار انجام گیرد

درویشی بخشدار دلوار:
کمیته پروازهای هوای طبق قانون ،مجوزات هرگونه پروازهای هوایی را در بخش دلوار با درخواست و تائیده شورای تامین شهرستان تنگستان انجام خواهند داد.


به گزارش خبر ساحلی،جلسه ساماندهی ورزشهای پرواز هوایی شهرستان تنگستان با حضور بخشدار دلوار ،سرپرست اداره ورزش و جوانان تنگستان و سرپرست هیئتهای ورزشی استان و رئیس کمیته ورزشهای هوایی استان و برخی از مدیران باشگاهای ورزش هوایی در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان تنگستان برگزار شد.

بخشدار دلوار در این نشست گفت:انجمن و باشگاهای ورزشی پایه گذار فرهنگهای ورزشی بخصوص ورزشهای هوایی در بخش دلوار باشند.
وی افزود: باشگاها‌ی ورزشی نیازمند حمایت و جذب ورزشکار بوده و مسئولین در این زمینه کوتاهی نخواهند نمود.
بخشدار دلوار تاکید نمود:باشگاهای ورزشی،همگرایی، همصدایی و کمک به ورزش جوانان جز وظایف اصلی خود قرار دهند.

گزارش تصویری:


  • 1000 بازدید
  • 0 نظر