خوش آمدید

سارقان پمپ بنزینی در برازجان ناکام ماندند

سارقان پمپ بنزینی در برازجان ناکام ماندند


یک شاهد عینی از ناکامی دوسارق در سرقت پول های دخل دار پمپ بنزین برازجان خبر داد.

وی گفت: ساعت 8 و 30 دقیقه صبح شنبه 16 اسفندماه، وقتی یکی از کارکنان پمپ بنزین در حال انتقال 60 میلیون پول به بانک بود، مورد تهاجم دو سارق  قرار می گیرد.

به گفته این شاهد عینی، هنگامی که کارمند پمپ بنزین سوار بر موتورسیکلت، در حال انتقال پول ها بود، مورد تهاجم یک موتورسیکلت دوپشته قرار می گیرد به نحوی که سارقین با زدن ضربه به موتور حامل پول، موجب انحراف و افتادن موتورسیکلت حامل پول می شوند.

وی افزود: در اثر افتادن موتورسیکلت حامل پول، کیف پر از پول به زمین افتاده و تمامی پول ها بر روی زمین پخش می شود.

وی ادامه داد: در این لحظه یکی از سارقین از موتورسیکلت پیاده و با یک چاقو به فرد حمل کننده پول ها حمله می کند تا وی را ترسانده و پول ها را جمع آوری نماید و سارق دوم نیز با موتورسیکلت خود به یکی از کوچه های مجاور رفته تا با پایان سرقت، همدست خود را در آن محل سوار کرده و فرار کنند.

این شاعد عینی اضافه کرد: با صدای کمک خواهی کارمند پمپ بنزین، مردم حاضر در صحنه به کمک وی می آیند که سارق با دیدن هجوم مردم پا به فرار می گذارد.

وی گفت: مردمی که در آن محل حضور داشتند سریعاً خود را به سارق پیاده رساندند و وی را دستگیر کردند و همدست موتورسوار وی با دیدن صحنه دستگیری، پا به فرار گذاشت.

این شاهد افزود: تمامی پول ها با کمک مردم جمع شد و وقتی در بانک مورد شمارش قرار گرفت، هیچ مبلغی از آن کسر نشده بود به عبارتی با کمک مردم حتی یک اسکناس هم از پول ها کم نشده بود.

وی ادامه داد: با دستگیری یکی از سارقین و تحویل وی به نیروی انتظامی، بلافاصله فرد دستگیر شده لب به اعتراف گشوده و همدست خود را معرفی می کند و بدین ترتیب ظرف چند ساعت، هر دو سارق دستگیر و پول ها به بانک تحویل داده می شود.


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : سه شنبه 19 اسفند ماه 1393
  • 500 بازدید
  • 0 نظر