خوش آمدید

بازدید بخشدار از راهدارخانه بخش دلوار

حسن درویشی بخشدار دلوار:

عملکرد خوب راهدارخانه بخش دلوار موجب رضایتمندی مردم بخش شده است.


به گزارش خبرساحلی ،به منظور هفته حمل و نقل بخشدار و شورای اسلامی بخش دلوار از راهدارخانه بخش دلوار بازدید و از پرسنل این اداره قدردانی بعمل آوردند.

گزارش تصویری:

 


  • 7537 بازدید
  • 1763 نظر