خوش آمدید

دیوار حفاظتی بخشی از ساحل بندر رستمی توسط دهیاری این بندر ساخته خواهد شد.

حسن درویشی بخشدار دلوار:

دهیاری ها قبل از اجرای پروژه های روستاهای خود استعلامات لازم از دستگاه های اجرایی مربوطه اخذ و اصول فنی و نظارت دقیق بر اجرا را رعایت نماید.


به گزارش خبر ساحلی، بخشدار دلوار و مدیر منابع امور اب شهرستان تنگستان پس بازدید از محل اجرای این پروژه با تاکید بر اجرای پروژه بر مبنای اصول فنی گفتند:دهیاریها قبل از اجرای پروژه های خود می بایست ضمن استعلامات لازم از دستگاه های اجرایی مربوطه نسبت به رعایت اصول فنی و نظارت دقیق بر اجرا اقدام نماید.
وی در زمینه ضرورت اجرای طرح بیان داشتند: در سال های اخیر بخش زیادی از سواحل دلوار بر اثر پیشروی اب دریا تخریب گریده و در برخی از روستاها سرعت پیشروی اب  منازل مسکونی و اراضی روستاها را تخریب و خساراتی به روستائیان وارد نموده ، که می بایست دستگاه های اجرایی مربوطه در جلوگیری از  تخریب سواحل برنامه ریزی و اقدام عاجل داشته باشند.


  • 180 بازدید
  • 0 نظر