خوش آمدید

خوش آمد گويي مردم دلوار به رييس جمهور

موضوعات : فرهنگی

فرزندان شهيد رييسعلي دلواري بار ديگر آماده خلق حماسه حضور ديگري مي باشند.

خوش آمد گويي مردم دلوار به مناسبت آمدن رييس جمهور به ديار رييسعلي

وعده ما روز سه شنبه 93/10/23 صبح ساعت 7 درب بخشداري دلوار جهت حركت به مكان استقبال مردمي در شهر بوشهر استاديوم شهيد بهشتي شهر بوشهر

شوراي اسلامي بندر دلوار

ستاد استقبال مردمي از رئيس جمهور بندر دلوار

خبر ساحلي به نوبه خود حضور سبز رئيس جمهور را به ديار شهيد رئيسعلي خوش آمد عرض ميكند.

 


تصاوير برخي جلسات و مكان استقبال مردمي در شهر دلوار

 


  • 855 بازدید
  • 2 نظر