خوش آمدید

حضوراستاندار بوشهربه دلوار(به روزهای آینده موکول شد)

استاندار بوشهر وارد دلوار میشود:به گفته سرپرست بخشداری دلوار همه مسئولین و ستاد تسهیلات نوروزی برای استقبال از استاندار بوشهر مهیا شده است که از استادیوم ورزشی شهدای دلوار شروع و در کنار ساحل زیبا و بکر دلوار جهت بازدید...


به گزارش ساحلی استانداربوشهر جهت  بازدید از مناطق گردشگری در دلوارکه  قرار بود ظهر امروز ساعت 2 وارد دلوار شود بعلت سفر اضطراری به تهران این بازدید را به روزهای آینده موکول کند

این اولین حضور استاندار بوشهر جناب اقای سالاری در دلوار است که  اتفاق می افتد.

به گفته سرپرست بخشداری دلوار همه مسئولین و ستاد تسهیلات نوروزی برای استقبال از استاندار بوشهر مهیا شده است که از استادیوم ورزشی شهدای دلوار شروع و در کنار ساحل زیبا و بکر دلوار جهت بازدید و بررسی مشکلات مناطق گردشگری حضور پیدا خواهند کرد به پایان میرسد.


  • 671 بازدید
  • 0 نظر