خوش آمدید

جلسه هم اندیشی به مناسبت روز شورا در گورگ کله بندی با بخشدار دلوار

موضوعات : سیاسی, فرهنگی

مهندس رستمي بخشدار دلوار:

نهاد شورا شكلي از مديريت سياسي است كه از مباني حكمراني اسلامي و نص صريح قران منبعث شده و از دوران خلفاي اسلامي در جوامع اسلامي رايج بوده است.


fبه گزارش خبر ساحلی ،رستمي بخشدار دلوار در مراسمي كه به مناسبت گراميداشت روز شوراها و بررسي مسائل و مشكلات حوزه شمالي بخش در روستاي گورك كله بندي برگزار شد گفت : نهاد شورا شكلي از مديريت سياسي است كه از مباني حكمراني اسلامي و نص صريح قران منبعث شده و از دوران خلفاي اسلامي در جوامع اسلامي رايج بوده است

وي در همين راستا افزود : مديريت محلي از طريق شورا از بدو انقلاب وتوسط امام راحل انجام مي شد كه در دولت اصلاحات با ظرفيت اصل ٦ قانون اساسي با مكانيسم راي مستقيم مردم شكل تازهاي به خود گرفت وي كارامدي دولت هاي مدرن را به برون سپاري مسوليت ها به بخش غير دولتي دانست و افزود : هر جايي كه در طول انقلاب ما مسئوليت ها را به مردم سپرديم نتايج مطلوبي حاصل شد در سال گذشته در يك طرح ابتكاري از استاندار محترم عمران روستايي و نهضت اسفالت را به طور مشترك به دهياري ها و بنياد مسكن سپرديم در طول يك سال ١٣٥ هزار متر مربع معابر روستاهاي بخش دلوار اسفالت شد اين معادل كاري كه در چهار يا پنج دولت انجام شده است.

بعد از انقلاب بر اساس امار بنياد مسكن ما ٣٣٠ هزار متر مربع اسفالت معابر در سطح بخش داشتيم رستمي مديريت شورا - شهردار و شورا- دهيار را از خردترين نوع حكومت هاي محلي دانست و افزود : اگر اسيب هاي اين نوع مديريت در طول زمان اسيب شناسي نگردد و برطرف نشود اين نهاد ارزشمند كارايي خود را از دست خواهد داد وي در همين راستا اظهار داشت: ايجاد مكانيسمي براي مشاركت مستمر شهروندان و توليد ثروت از كار ويژه هاي اصلي حكومت هاي محلي هستند وي در پايان به دستور كار سال كه توسط مقام معظم رهبري تدوين شده اشاره كرد و گفت : با توجه به جمعيت ٩٠ درصدي روستايي بخش دلوار شوراها و دهياري ها مي بايست در كنار دولت به شناسايي ظرفيت هاي اقتصادي بخش بپردازند و اقدام عملي براي افزايش ظرفيتهاي اقتصادي و توليدي منطقه انجام دهند


  • 702 بازدید
  • 0 نظر