خوش آمدید

تصاویر حمله به علی مطهری در شیراز

تصاویر حمله به علی مطهری در شیراز


تصاویر حمله به علی مطهری در شیراز

7

با ورود مطهری به سالن فرودگاه، شماری از افراد معترض با تجمع در مقابل سالن ورودی شروع به شعار دادن کردند.

پس از آنکه مطهری سوار بر خودرو شد باردیگر معترضان به او حمله کردند و این بار شیشه های خودرو را با سنگ و چوب شکستند. مهاجمان ناشناس که برخی از آنها سوار بر موتورسیکلت بودند، همچنین از اسپری گاز فلفل استفاده کردند .

12345689107


  • 664 بازدید
  • 0 نظر