خوش آمدید

برگزاري نشست هم انديشي جوانان توسط بخشدار جوان در بخشداري

موضوعات : فرهنگی

برگزاري نشست هم انديشي جوانان با چندي از جوانان روشن فكر ونخبه توسط بخشدار جوان در بخشداري دلوار


در اين جلسه با شروع سخنراني بخشدار وقابليت هاي هر يك ايراني در كشور، جوانان اين بخش را تشويق به كارها و راهكاري بزرگ جهت پيشرفت  منطقه نمود

در اين نشست كه اعضاي شوراي اسلامي شهر دلوار حضور داشتن هم هدف با بخشدار جوانان را دعوت به هم انديشي و همراهي با مسئولين نمودند تا با بيان مشكلات در سطح بخش و راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات و جلوگيري از دو دستگي ميان مردم و مسئولين همرايي كنند

در اين نشست چندي از جوانان سخنراني كردند و بعضي از مشكلات اين شهر را بيان كردند و در پايان از بخشدار كه اين فرصت را كه چندين بار در اختيار آنها گذاشته تشكر و قدر داني كردند

وآقاي رستمي اين نويد را به آنها دادند كه اين نشست آخرين نشست نخواهد بود و هميشه از راهكارهاي جوانان در زمينه پيشرفت منطقه استفاده خواهند كرد.


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : يكشنبه 4 مرداد ماه 1394
  • 679 بازدید
  • 1 نظر