خوش آمدید

بخش از خطبه حضرت زهرا(س) درمسجد مدینه

بخش از خطبه حضرت زهرا(س) درمسجد مدینه


خـداونـد ايمـان را بـراى تطهيـر شمـا از شـرك قـرار داد، و نماز را براى پاك شدن شما از تكبر،
بخش از خطبه حضرت زهرا(س) درمسجد مدینه

-بخشی از خطبه حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد مدینه  به شرح زیر است:

خـداونـد ايمـان را بـراى تطهيـر شمـا از شـرك قـرار داد،
و نماز را براى پاك شدن شما از تكبر،
و زكـات را بـراى پـاك كـردن جـان و افزونـى رزقتان،
و روزه را براى تثبيت اخلاص،
و حج را براى قوت بخشيدن دين،
و عدل را براى پيراستن دلها،
و اطاعت ما را براى نظم يافتن ملت،
و امـامت مـا را بـراى در امـان مـانـدن از تفرقه،
و جهاد را براى عزت اسلام،
و صبر را براى كمك در استحقاق مزد،
و امـر به معروف را بـراى مصلحت و منـافع همگـانـى،
و نيكـى كـردن به پـدر و مـادر را سپـر نگهدارى از خشـم،
و صله ارحام را وسيله ازدياد نفرات،
و قصاص را وسيله حفظ خون ها،
و وفـاى به نذر را بـراى در معرض مغفـرت قـرار گـرفتـن،
و به انـدازه دادن تـرازو و پيمـانه را بـراى تغييـر خـوى كـم فـروشـى،
و نهى از شـرابخـوارى را بـراى پـاكيزگـى از پليـدى،
و دورى از تهمت را بـراى محفـوظ مـاندن از لعنت،
و تـرك سـرقت را بـراى الزام به پـاكـدامنى،
و شـرك را حـرام كـرد بـراى اخلاص به پـروردگـارى او،
بنابـرايـن ، از خـدا آن گـونه كه شايسته است بتـرسيد و نميريد، مگر آن كه مسلمان باشيد،
و خـدارا در آنچه به آن امر كرده و آنچه از آن بازتان داشته است اطاعت كنيد،
زيرا كه "از بندگانـش ، فقط آگاهان، از خـدا مـى ترسند." 1


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : شنبه 1 فروردين ماه 1394
  • 499 بازدید
  • 0 نظر