خوش آمدید

بازدید سرپرست فرمانداری تنگستان ازموزه شهید رئیسعلی دلواری

بازدید سرپرست فرمانداری تنگستان ازموزه شهید رئیسعلی دلواری:در طی آمادگی برای ایام نوروز 1392 و بررسی مشکلات داخلی موزه سرپرست فرمانداری تنگستان از این موزه بازدید نمودو جهت حل مشکلات این موزه را تا قبل از ایام نوروز خبر داد.

 

 


بازدید سرپرست فرمانداری تنگستان ازموزه شهید رئیسعلی دلواری:

 

 

 


  • 654 بازدید
  • 0 نظر