خوش آمدید

انتصاب تمامی معاونین فرمانداران و بخشداران جدید استان بوشهر تا پایان این ماه

 
انتصاب تمامی معاونین فرمانداران و بخشداران جدید استان بوشهر تا پایان این ماه

 
انتصاب تمامی معاونین فرمانداران و بخشداران جدید استان بوشهر تا پایان این ماه

خبر ساحلی تغییرات مدیریتی در معاونین فرمانداران و بخشداران استان بوشهر از ماه پیش آغاز و تعدادی از آنها نیز تا پایان این ماه منصوب خواهند شد.

به گزارش خبر ساحلی ، در طی اینکه هنوز تمامی تغییرات مدیران در استان به پایان نرسیده  و با توجه به خبر های رسیده از استانداری  باید تمامی تغییرات مدیریتی در معاونین فرمانداران و بخشداران استان بوشهر از ماه پیش آغاز و تعدادی از آنها نیز تا پایان این ماه منصوب خواهند شد خبر داد .

براساس این گزارش، تعدادی از معاونین فرمانداران و بخشداران قبلی ابقاء و یا جابجا  می شوند و تعدادی دیگر نیز افرادی جدید عهده دار آن خواهند شد.


  • 663 بازدید
  • 0 نظر