خوش آمدید

انتخابات شورای بخش دلوار برگزار شد

انتخابات شورای اسلامی بخش دلوار با حضور بخشدار دلوار و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش در بخشداری دلوار برگزار شد.


در این انخابات آقای حسین بنجویی بعنوان رئیس و اسماعیل برین نائب رئیس و اصغر فیلسوف،محمد قایدی و عبدالحسین برزگری بعنوان منشی و آقایان ابراهیم دریایی و احمد آژیر و صدرالله مجیدزاده بعنوان عضوهای علی البدل انتخاب شدند.

در پایان این انتخابات از زحمات آقای عبدل حیدرزاده به نمایندگی از اعضای شورای اسلامی بخش دور پنجم تجلیل بعمل آمد

گزارش تصویری:


  • 772 بازدید
  • 0 نظر