خوش آمدید

انتصاب کاظمی ، قاسمی و عزلی دیگر دراستانداری بوشهر

موضوعات : سیاسی

جدیدترین تغییرات مدیریتی استان بوشهر،
انتصاب کاظمی به عنوان مدیرکل اموراجتماعی استانداری، قاسمی به عنوان معاون مدیرکل سیاسی استانداری و حبیبی منش به عنوان معاون مدیرکل استانداری بوشهر + یک عزل دیگر در استانداری

خبرساحلی : در جدید ترین تغییرات مدیریتی استان بوشهر کاظمی به عنوان مدیرکل اموراجتماعی استانداری، قاسمی به عنوان معاون مدیرکل سیاسی استانداری و حبیبی منش به عنوان معاون مدیرکل استانداری بوشهر منصوب خواهند شد.

به گزارش خبرساحلی، در جدیدترین تغییرات مدیریتی اسماعیل کاظمی که در چند روز گذشته از فرمانداری دیلم عزل شده بود، در این هفته به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر معرفی خواهد شد.

هم اکنون سید محمد صادق هاشمی عهده دار این مسئولیت می باشد.

همچنین رضا قاسمی از کارشناسان دفتر سیاسی استانداری بوشهر نیز طی حکمی از سوی استاندار بوشهر به عنوان معاون مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر منصوب شده است.

پیش از سید اسماعیل موسوی عهده دار این مسئولیت بود که وی نیز در دی ماه 1392 به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه استاندار بوشهر منصوب شد.

غلامعلی حبیبی منش نیز که در چند روز گذشته از فرمانداری گناوه عزل شده بود، به عنوان معاون یکی از مدیران کل استانداری بوشهر منصوب خواهد شد.

سعادتی از نیروهای غیربومی استان بوشهر که در زمان فریدون حسنوند استاندار سابق بوشهر از بانک مامور و به عنوان معاون بازرسی مدیرکل بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری منصوب شده بود، عزل خواهد شد.

سعادتی که فقط پست سازمانی اش معاون مدیرکل بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر است، در زمان فریدون حسنوند استاندار سابق بوشهر در دفتر تهران وی مشغول به خدمت بوده است.

منبع:جنوب


  • 4692 بازدید
  • 1106 نظر