خوش آمدید

آیا در بهشت زاد و ولدی هست؟

آیا در بهشت زاد و ولدی هست؟
هیچ سابقه ‏ای از مسلمانان صدر اسلام در دست نیست که چنین حرفی در بین آنان شایع شده باشد که در بهشت هم توالد و تناسل هست، و یا در قرآن به آن اشاره شده باشد.

سرویس ساحلی :

سوال:

یکی از سوالاتی که در خصوص بهشت مطرح است اینکه آیا در بهشت زاد و ولدی هست؟

 

صاحب تفسیر المیزان در کتاب خود اینگونه می نویسد:  هیچ سابقه ‏ای از مسلمانان صدر اسلام در دست نیست که چنین حرفی در بین آنان شایع شده باشد که در بهشت هم توالد و تناسل هست، و یا در قرآن به آن اشاره شده باشد.[1]

 

و همچنین در کتاب اطیب البیان در پاسخ به تناسل در بهشت اینگونه آمده:

اغذیه بهشت فضولات مثل بول و غائط ندارد و منی از فضولات است نطفه نیست که در رحم قرار گیرد فقط التذاذ است چنانچه در بهشت با مؤمنات و زنهای بهشتی هم مجتمع میشوند که از همین جنس مادی هستند و تولید و تناسلی ندارند.[2]


  • 4429 بازدید
  • 1077 نظر