خوش آمدید

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش دلوار

حسن درویشی بخشدار دلوار:

پیرو آگهی قبلی و با توجه به صحت برگزاری انتخابات در حوزه های انتخابی بخش دلوار به تایید نهایی و قطعی هیات نظارت رسیده است.

بدینوسیله اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستاهای بخش دلوار به پیوست تصویر ارسال می گردد.


به گزارش خبرساحلی،تصویر تایید نهایی انتخابات روستاهای بخش دلوار


  • 1149 بازدید
  • 0 نظر