خوش آمدید

آمادگی دلوار جهت ایام نوروز92

آمادگی دلوار جهت حضور مهمانان نورزوی در ایام نوروز سال92 :


به گزارش ساحلی: در این ایام که در استان شاهد حضور پربرکت مهمانان نوروزی و علی الخصوص شهر دلیرمردان جنوب شهر دلوار که این روزها همه دستگاه ها بخشداری و شهرداری  دلوار و دیگر مراکز فرهنگی و سیاسی در شهر و بخش دلوار جهت آمادگی این منطقه همیشه سرافراز جنوب (شهردلوار) که هر ساله تعداد زیادی از مهمانان نورزوی را در این منطقه به خود جلب کرده است  برای  حضور مهمانان نورزوی در ایام نوروز سال92  آماده میکند :

تصاویر زیر مربوط به فعالیت شبانه روزی کارگران ،کارمندان شهرداری دلوار جهت ارائه خدمات ارزنده برای مهمانان نوروزی میباشد:

 


  • 939 بازدید
  • 0 نظر