خوش آمدید

فروزان ریاست گمرک بوالخیر را عهده دارشد

تودیع و معارفه ریاست گمرک بوالخیر بندر دلوار در بخشداری برگزارشد که در این مراسم از زحمات ارزشمند جناب آقای صفایان ریاست سابق گمرک بوالخیر تقدیرشد و فروزان سکان گمرک بوالخیر را به عهده گرفت

تعویض شناسنامه راحت‌تر شد

مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور گفت: درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه امکانپذیر است و با توجه به آرشیو الکترونیکی ۱۲۰ میلیون سند هویتی ایرانیان شناسنامه مکانیزه در همان محل صادر خواهد شد.