خوش آمدید
موضوعات : فرهنگی

عکس/ سنگ قبر کارنامه‌ای یک حافظ قرآن

عکس/ سنگ قبر کارنامه‌ای یک حافظ قرآن پا روی قبر دختر گلم نگذارید چرا که عزیز دلم حافظ قرآن بود و باعث افتخار دنیا و آخرتم

 

پا روی قبر دختر گلم نگذارید چرا که عزیز دلم حافظ قرآن بود و باعث افتخار دنیا و آخرتم،او که مدام زمزمه میکرد :
 

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

عکس/ سنگ قبر کارنامه ای
  • admin
  • يكشنبه 14 ارديبهشت ماه 1393
  • 10286
  • 1797