خوش آمدید
اختصاصی خبر ساحلی ؛

توصیه پیامبر(ص) به کاهش ساعت کاری

توصیه پیامبر(ص) به کاهش ساعت کاری
توصیه پیامبر(ص) به کاهش ساعت کاری

هرکس در این ماه (ماه رمضان) کار مستخدمین و نیروهای خود را سبک گرداند، خداوند حساب او در قیامت را آسان میکند. (پیامبر اکرم صلوات الله علیه)

 

هرکس در این ماه (ماه رمضان) کار مستخدمین و نیروهای خود را سبک گرداند، خداوند حساب او در قیامت را آسان میکند. (پیامبر اکرم صلوات الله علیه)