خوش آمدید

یک سانحه هوایی دیگر ؛ دود کابین را فرا گرفت، هواپیما به تهران بازگشت!

یک سانحه هوایی دیگر ؛ دود کابین را فرا گرفت، هواپیما به تهران بازگشت!


یک سانحه هوایی دیگر، نزدیک بود فاجعه ای دیگر را به وجود آورد.

به گزارش ساحلی : پرواز امروز ساعت 7 صبح تهران - بمبئی ، به دلیل بروز سانحه به تهران بازگشت!

این هواپیمای متعلق به ایران ایر که تا مرز افغانستان نیز پرواز کرده بود ،  به دلیل آنچه «بوی شدید سوختگی» خوانده شده، به فرودگاه امام خمینی بازگشته است.

یک شاهد عینی در این مورد به «انتخاب» گفت که دود تمام کابین را فرا گرفته بود و حتی تعداد زیادی از مسافران، غش کردند.

وی افزود: پس از این سانحه، خلبان تصمیم گرفت به تهران بازگردد تا این سفر پراسترس، هر چه زودتر و با سانحه کمتر، پایان یابد.


  • 584 بازدید
  • 0 نظر