خوش آمدید

همفکری و اتحاد شوراهای اسلامی گام موثر در ارتقا بخش دلوار خواهد بود

حسن درویشی بخشدار دلوار:
مردم بخش دلوار با حضور گسترده و انتخاب شایسته از وکلای خود در شوراها انتظار چشیدن شهد شیرین انتخابات هستند .


به گزارش خبر ساحلی،بخشدار دلوار در نشست مشترک شورای شهر و بخش دلوار گفت:بخش دلوار با توجه به گستردگی و ظرفیت های خاص در حوزه تجارت  ، گردشگری ، صیادی ، صنایع وابسته به دریا ، کشاورزی ، امنیتی نیازمند استقرار دستگاه های اجرایی بیشتری می باشد.

ایشان افزودند: گام هدفمند شوراها در شهر و بخش دلوار همگرایی و فراهم نمودن زمینه  ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با وجود تمامی ظرفیتها خواهد بود.

ایشان افزودند: طولانی بودن مسیر دریافت خدمات اداری در مرکز شهرستان برای مردم  و توسعه نامناسب زیرساخت ها  نارضایت هایی را  بوجود آورده که نیاز هست ادارات مربوطه و خدمات رسان به صورت ویژه در مرکز بخش دائر گردند.
ایشان با توجه به جایگاه مقدس  شوراها ، همفکری و ایجاد همگرایی  در مجموعه شورای اسلامی شهر و بخش دلوار را  گامی موثر دانست و گفت:تضاد در بین تصمیمات  شوراها باعث عدم پیشرفت در بخش خواهد شد ،که  ایجاد ستاد همفکری با حضور  نخبگان واستفاده از تمامی ظرفیت های انسانی،  تسریع  رفع  مشکلات مردم  را درپی خواهد داشت.


  • 2384 بازدید
  • 0 نظر