خوش آمدید

نشست بخشدار دلوار با معاونت بنیاد مسکن استان

نشست بخشدار دلوار با معاونت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوشهر
موارد زیر در دستور کار قرار گرفت:
👈تسریع در اتمام فاز یک پروژه بلوار روستای گورکات از چهارراه علم الهدی تا روستای گورک کله بندی که رو چهارشنبه اعضای شورای ترافیک جهت تصمیمات اجرایی ریفیوژ وسط بلوار در محل مورد نظر بازدید بعمل آورند و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.
👈پیگیری اتمام پروژه بلوار روستای خورشهاب که تا چند روز آینده پیمانکار مربوطه جهت آسفالت یک باند از پروژه مذکور اقدام خواهد کرد.
👈بررسی اجرای پروژه بلوار حفاظتی بندر رستمی که مقرر گردید  پیمانکار در هفته های آتی در محل مستقر و اقدامات اجرایی آن را  آغاز نماید.
👈 اجرای کانال دفع آبهای سطحی پل روستایی گورک کله بندی که  توسط بنیاد مسکن با مشارکت دهیاری مربوطه و از اعتبارات عمرانی 1400 شهرستان تنگستان اقدام خواهد شد.  • 32 بازدید
  • 0 نظر