خوش آمدید

نارضایتی مردم از جایگاه سوخت دلوار :نبود 3 روز سوخت در جایگاه:

نارضایتی مردم از جایگاه سوخت دلوار :نبود 3 روز سوخت در جایگاه:

خبر ساحلی جایگاه اختصاصی  عرضه سوخت  در دلوار  که این جایگاه سوخت مدتهاست سابقه فعالیت را دارد.

با توجه به اینکه این جایگاه تقریبا میتوان گفت در خروجی شهر  قرار دارد و استفاده اکثر مردم شهر  از این جایگاه می باشد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

این جایگاه با سابقه ای که دارد انتظار می رود


خبر ساحلی جایگاه اختصاصی  عرضه سوخت  در دلوار  که این جایگاه سوخت مدتهاست سابقه فعالیت را دارد.

با توجه به اینکه این جایگاه تقریبا میتوان گفت در خروجی شهر  قرار دارد و استفاده اکثر مردم شهر  از این جایگاه می باشد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

این جایگاه با سابقه ای که دارد انتظار می رود با شکل و شمایل زیبا و امکانات مناسب باشد مدتهاست که به همین شکل شمایل قدیمی خود با قیمانده است  و مواقعی پیش می آید که تا ۲ الی ۳ روز یا بیشتر این جایگاه سوخت ندارد که موجبات نارضایتی شهروندان در این مواقع فراهم می آورد.

حال در چند روز اخیر شاهد عدم سوخت و شروع بازار سیاه  برخی قایق داران در شهر دلوار هستیم ...

لذا از مسولین زیربط شهر تقاضا می شود در این خصوص پیگیری جدی نمایند و انتظار میرود شهروندان عزیز دیدگاه های خود را در همین خصوص یادداشت نمایند.


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : شنبه 1 شهريور ماه 1393
  • 545 بازدید
  • 0 نظر