خوش آمدید

عکس/ سنگ قبر کارنامه‌ای یک حافظ قرآن

موضوعات : فرهنگی

عکس/ سنگ قبر کارنامه‌ای یک حافظ قرآن

پا روی قبر دختر گلم نگذارید چرا که عزیز دلم حافظ قرآن بود و باعث افتخار دنیا و آخرتم


 

پا روی قبر دختر گلم نگذارید چرا که عزیز دلم حافظ قرآن بود و باعث افتخار دنیا و آخرتم،او که مدام زمزمه میکرد :
 

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

عکس/ سنگ قبر کارنامه ای

  • 8368 بازدید
  • 1797 نظر