خوش آمدید

عدم همراهی وهمفکری شوراها مردم را گرفتار میکند

بنجویی رئیس شورای اسلامی بخش دلوار:
پتانسیلهای ویژه در بخش دلوار و  نارضایتی مردم در گرفتن خدمات عمومی و اولیه زندگی‌ لزوم توجه بیشتر مسئولین به ارایه خدمات اداری به مردم فهیم بخش دلوار با استقرار در این شهر  به توسعه پایدار ومتوازن کمک خواهد کرد.


به گزارش خبرساحلی،بنجویی در نشست مشترک شورای شهر و بخش دلوار با حضور بخشدار در بخشداری دلوار گفت :نام و جایگاه بلند آوازه دلوار در سطح کشور با وجود رشادتهای سردار جنوب شهید رئیسعلی دلواری زبانزد عام وخاص بوده ولی در تقسیم وتوزیع اعتبارات در استان و شهرستان تنگستان حق این بخش بخوبی ادا نشده است.
ایشان افزود:شورای بخش آمادگی کامل برای پیگیری مطالبات مردم و رفع نیازهای ضروری را در دستور کار خود قرار داده است و با بررسی ومطالعات امایش سرزمینی منطقه ای طرح نوینی را در این زمینه ارائه خواهد داد.
بنجویی ریئس شورای اسلامی بخش دلوار در ادامه یاد آور شد:عدم همصدایی و وفاق در سالهای گذشته خاک شهرستان تنگستان بخصوص بخش دلوار را به دو حوزه بوشهر و دشتی واگذار نموده است که نیاز است در حوزه تقسیمات کشوری نگاه ویژه ای به بخش دلوار انجام گیرد.
وی افزودند:گام های شورای بخش با همراهی شورای اسلامی شهر دلوار در جهت رفع نیاز ها و ارائه خدمات مطلوب در جهت ارتقا بخش دلوار مستحکم خواهد بود.


  • 1258 بازدید
  • 0 نظر