خوش آمدید

شبکه توزیع آب شهر دلوار هیچ گونه طراحی ونقشه مشخصی ندارد

نعمتی رئیس شورای اسلامی شهر دلوار:

مجموعه آبفا تنگستان با این گستردگی و طول شبکه انتقال و توزیع آب با این نیروی انسانی اندک توانایی رفع مشکلات و مطالبات حوزه آبی بخش دلوار نخواهند داشت.


به گزارش خبر ساحلی،نعمتی در نشست با بخشدار دلوار و مدیریت آبفا تنگستان بیان نمود ،برخی از خانوارها در قسمت جنوب و شرق شهر دلوار به سختی با مشکلات آب زندگی را سر میکنند

ایشان ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و پرسنل آبفا گفت: با توجه به نبود نقشه طراحی  شبکه توزیع داخلی آب شهر دلوار و عدم تکمیل وبهره برداری مخزن ذخیره آب در شهر دلوار با کمترین  قطع و صل شبکه آب برخی از مناطق شهری بخصوص خیابان شهید نامور و منازل حاشیه بلوار شهید  سردار سلیمانی و محله بهرام آباد دچار مشکل جدی خواهندشد.
مخزن شهر دلوار قبل از بهره برداری نیازمند بررسی و تصیح شبکه داخلی توزیع آب شهر دلوار است.
وی افزود با توسعه و ترمیم خط انتقال آب،روستاهای همجوار و جنوب بخش دلوار نیز از سهمیه بیشتر آب برخوردار خواهد شد.
رئیس شورای شهر دلوار با توجه به سهمیه بندی آب در شهر دلوار بیان نمود:در صورت سهمیه بندی آب در شهر دلوار لازم است با دقت و برنامه زمانبندی و اطلاع رسانی دقیق انجام گیرد.
ایشان افزودند:با پیگیریهای مکرر مدیریت شهری در راس بخشدار و اعضای شورای اسلامی و شهردار دلوار با توجه به برطرف کردن برخی از شکستگیهای خط توزیع آب تا حدودی در این روز هامشکلات آب برطرف شده است. اما ادامه چنین شرایط مناسب نسبی باید مدیریت شود
ایشان در پایان افزودند:ضمن اینکه باهمکاری مهندس روانشاد مدیر آبفای شهرستان ۱۵ تانکر آب بصورت سیار به آن مجموعه تزریق شده مجموعه چمن ورزشی شهید جمادی بر اثر کمبود و  نبود آب کافی در روزهای گذشته آسیبهای جدی دیده و درحال حاضر قابل خدمات دهی به ورزشکاران نخواهد بود.


  • 1138 بازدید
  • 0 نظر