خوش آمدید

ساحل زیبای شهر دلوار با همت خودمان همیشه پاک خواهد ماند.

موضوعات : فرهنگی

اعضای شورای اسلامی شهر دلوار :

سواحل در شهرهای بندری مهم‌ترین نقاط حائز اهمیت ازلحاظ برنامه‌های حفاظتی زیست‌محیطی هستند که باید همت ویژه‌ای در نگهداری و پاک‌سازی و زیباسازی آن به عمل بیاوریم.


به گزارش خبرساحلی ، اعضای شورای اسلامی شهر دلوار گفتند :سواحل در شهرهای بندری مهم‌ترین نقاط حائز اهمیت ازلحاظ برنامه‌های حفاظتی زیست‌محیطی هستند که باید همت ویژه‌ای در نگهداری و پاک‌سازی و زیباسازی آن به عمل بیاوریم.
شورای اسلامی شهر دلوار : بدین وسیله ازتمام جوانان ،همشهریان و مسئولین شهر دلوار دعوت بعمل می آوریم که در روز جمعه مورخ96/1/18 ساعت 9 صبح ساحل دلوار را برای خودمان نیز پاکسازی و آماده نماییم .


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : سه شنبه 15 فروردين ماه 1396
  • 1205 بازدید
  • 3 نظر