خوش آمدید

دومین سرقت مسلحانه در دلوار در طی دو هفته اخیر:

دومین سرقت مسلحانه در دلوار در طی دو هفته اخیر:


به گزارش ساحلی : دیشب ساعت 22 در خیابان شهید رئیسعلی دلوری در یکی از مفازه های اجناس خارجی بنام(الف) 10 کیسه برنج، باز با روش مسلحانه  بتواند صاحب مغازه دار را هراسان کنند و سرقت خودش را به راحتی انجام دهد

این گزارش حاکی از آن است که به گفته صاحب مغازه :فردی ناآشنا وارد مغازه میشود و درخواست 10کیسه برنج و وسایلات دیگر در آنجا میکند که با سوار کردن این وسایلات در ماشین مضنون به طور ناگهانی در مفازه اسلحه خود را به روی صاحب مغازه کشیده و ترس از شلیک کردن مضنون نتوانسته کاری کندو بعد از حرکت مضنون سریع به نیروی انتظامی دلوار خبر داده است تا بار دیگر دومین سرقت مسلحانه در شهر دلوار در طی دو هفته اخیر شاهد باشم.

در ادامه خبر در حال حاضر نیروی انتظامی در حال بررسی سرقت در این مغازه است.... خبر تکمیلی به زود از سایت منتشر خواهد شد......


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : پنجشنبه 14 فروردين ماه 1393
  • 649 بازدید
  • 0 نظر