خوش آمدید

دوازده نکته اخلاقی از شیخ رجبعلی خیاط

دوازده نکته اخلاقی از شیخ رجبعلی خیاط ، عارف بزرگ دینی را در ادامه با هم می خوانیم:


دوازده نکته اخلاقی از شیخ رجبعلی خیاط ، عارف بزرگ دینی را در ادامه با هم می خوانیم:


نكته۱- اگر ما به قدر ترسيدن از يك عقرب، از عِقاب خدا بترسيم، عالَم اصلاح مي شود.  
 
نكته۲- تو براي خدا باش، خدا و همه ملائكه اش براي تو خواهند بود. «مَن كانَ لله، كان الله لَه»  
 
نكته۳- سعي كنيد صفات خدايي در شما زنده شود؛ خداوند كريم است، شما هم كريم باشيد. رحيم است، رحيم باشيد. ستاّر است، ستار باشيد...  
 
نكته۴- دل جاي خداست، صاحب اين خانه خداست. آن را اجاره ندهيد.  
 
نكته۵- كار را فقط براي رضاي خدا انجام دهيد، نه براي ثواب يا ترس از جهنّم.  
 
نكته۶- اگر انسان علاقه اي به غير خدا نداشته باشد، نفس و شيطان زورشان به او نمي رسد.  
 
نكته۷- اگر كسي براي خدا كار كند، چشم دلش باز مي شود.  
 
نكته۸ - اگر مواظب دلتان باشيد و غير خدا را در آن راه ندهيد، آنچه را ديگران نمي بينند شما مي بينيد. و آنچه ديگران نمي شنوند، شما مي شنويد.  
 
نكته۹- هركاري مي كنيد نگوييد: "من كردم"، بگوييد: «لطف خداست». همه را از خدا بدانيد.  
 
نكته۱۰- نفس امّاره را مهار كنيد و با آن مخالفت كنيد.  
 
نكته۱۱- به سادات احترام بگذاريد، و آنان را در هر مرتبه و منزلتي هستند گرامي بداريد. 

نكته۱۲- انسان هرقدر به دستورات پروردگار عمل كند، به همان اندازه به خدا نزديك مي شود.


  • 677 بازدید
  • 0 نظر