خوش آمدید

حضور سرمایه گذاران داخلی در شهر دلوار.

موضوعات : اقتصادی

محمد جمادی عضو شورای اسلامی شهر دلوار:

جناب آقای جمادی اعضای شورای شهر دلوار در جمع سرمایه گذاران داخلی گفت ، حضور سرمایه گذاران در اجرای پروژه های مختلف از قبیل اجرای پروژه های تجاری ،وتفریحی افزایش یافته است و این امر نشان از ظرفیت های بالقوه  در راستای توسعه  شهردلوار می باشد .
 به گزارش خبرساحلی، جناب ؟آقای جمادی اعضای شورای شهر دلوار در جمع سرمایه گذاران داخلی گفت ، حضور سرمایه گذاران در اجرای پروژه های مختلف از قبیل اجرای پروژه های تجاری ،وتفریحی افزایش یافته است و این امر نشان از ظرفیت های بالقوه  در راستای توسعه  شهردلوار می باشد .

وی درادامه افزود:اولویت برنامه های شهرداری دلوار در راستای حمایت و جذب بخش خصوصی است چرا که امروز رشد وتوسعه شهر نیازمند بخش خصوصی و سرمایه گذاران است.

عضو شورای شهر بیان کرد:سرمایه گذاران متقاضیان سرمایه گذاری می توانند پیشنهاد های خود را در پروژه های مختلفی از قبیل مسکونی ، تجاری، صنعتی‌، خدماتی، فرهنگی و ورزشی و توسعه فضاهای سبز و تاسیسات شهری، ، سرمایه‌گذاری درنیار بخش حمل ونقل عمومی و گردشگری، تفریحی، توریستی و سرمایه‌گذاری  را به این شهرداری اعلام کرده تا پس از بررسی کارشناسی در مورد آنها اقدامات موثر انجام گیرد.

جمادی در پایان افزود،بحث سرمایه‌گذاری در شهر یک نیاز اساسی شهر است و به طور قطع نظرات مختلفی نیز در این حوزه مطرح می‌شود که امیدواریم بتوانیم در شرایط مساعدتری بهترین  شیوه و عملکرد را در جهت حفظ منافع شهر داشته باشیم.


  • 680 بازدید
  • 0 نظر