خوش آمدید

جلسه هماهنگی دستگاه های اجرایی برای دومین حضوراستانداربوشهردر دلوار

جلسه هماهنگی دستگاه های اجرایی برای  دومین حضوراستانداربوشهردر دلوار


 

جلسه هماهنگی دستگاه های اجرایی برای حضوراستانداربوشهر

جلسه هماهنگی دستگاه های اجرایی برای حضوراستانداربوشهر

  به گزارش ساحلی :جلسه هماهنگی دستگاه های اجرایی بخش دلواربرای آمادگی استقبال ازاستانداربوشهرجناب دکترسالاری درمحل بخشداری دلواربرگزارگردیددراین مراسم تهمیدات لازم برای هرچه باشکوه تربرگزارشدن این مراسم وهمچنین مدعوین جلسه اتخاذشد.دراین جلسه حجه الاسلام زاهددوست ابراز خرسندی کردکه حضوراستانداردرمنطقه می تواندثمرات خوبی داشته باشدوهمچنین ایشان خواستارواگویی مشکلات فرهنگی بخش دلوارتوسط متولیان امرشد.

طبق شنیده ها تا هفته های اینده استاندار بوشهر برای دومین بار به منطقه دلوار سفر خواهند کرد تا از نزدیک مشکلات را بررسی کنند....


  • 953 بازدید
  • 0 نظر