خوش آمدید

جلسه فوق العاده هیئت دولت برای بررسی تبصره های بودجه سال 94

جلسه فوق العاده هیئت دولت برای بررسی تبصره های بودجه سال 94


جلسه فوق العاده هیئت دولت برای بررسی تبصره های بودجه سال 94

جلسه فوق العاده هیئت دولت عصر امروز - سه شنبه - به منظور بررسی تبصره های بودجه سال 1394 کل کشور به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد.

 

  از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این جلسه تعدادی از تبصره های لایحه مذکور پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای دولت رسید.

به موجب این تبصره ها ، تعیین رابطه مالی ونحوه تسویه حساب بین دولت وشرکت ملی نفت ایران، واگذاری سهام سهم الشرکه و حق بهره برداری و مدیریت دولت در بنگاههای گروههای 1 و2 به بخش خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی وچگونگی ومیزان تسهیلات مالی خارجی بررسی وبه تصویب هیئت وزیران رسید و ادامه بررسی قانون مذکور به جلسه فردا موکول شد.


  • 660 بازدید
  • 0 نظر