خوش آمدید

جانمايي احداث پل عابرپياده بين روستاهاى گورك خيش اشكن ومزارحسيني

موضوعات : اقتصادی


مهندس شعباني سرپرست بخشدارى دلوار:

ايمن سازى محورهاى مواصلاتي درجهت كاهش خطر تصادفات جاده‌‌‌اي الخصوص محورهايي كه از ميان روستاهها عبور ميكند مود توجه فرماندارمحترم بعنوان رئیس شوراى ترافيك شهرستان است .برهمين اساس باهمكارى سازمان حمل ونقل جاده اي استان طرح احداث پل عابر پياده بين دو روستاى فوق دردستور كار قرار گرفت.به گزارش خبرساحلي:مهندس شعباني سرپرست بخشدارى دلواردرمعيت مهندس معتقد نماينده سازمان حمل ونقل جاده اي استان  ومديران برق تنگستان وچغادك ودهياران هر دو روستا جانمايي احداث پل عابر پياده را انجام دادند.


مهندس شعباني در جانمايي پل عابر پياده اظهار داشتند:  باتوجه به رشد سريع روستاهاى گورك و وجود گاردريل در محور بوشهر عالي شهر بمنظور ايمن سازي وتسهيل در تردد عابرين پياده ودانش اموزان عزيزاحداث اين پروژه ضرورى است لذا باتامين مبلغ ٢٥٠٠ميليون ريال ازاعتبارات ملي توسط سازمان حمل ونقل جاده اي وتامين مبلغ ٦٠٠ميليون ريال توسط فرماندارمحترم تنگستان جابجايي شبكه برق واحداث پروژه در دستور كار سازمان حمل ونقل قرار گرفت.

 

 


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : يكشنبه 16 آبان ماه 1395
  • 463 بازدید
  • 0 نظر