خوش آمدید

توديع و معارفه رئيس بانك كشاورزي دلوار

توديع ومعارفه رئيس بانك كشاورزي دلوار و تقدير از آقاي قاسمي رئيس سابق بانك  كشاورزي، صبح امروز


آیین تودیع ومعارفه روسای سابق وجدید بانک کشاورزی شعبه دلوار راس ساعت 9/30 صبح روزسه شنبه مورخ 94/5/6 باحضور آقای رستمی وآقایان افضل نیا وصداقت مسئول ومدیر گروه امور مشتریان بانک کشاورزی استان بوشهر و روسای جدید وسابق بانک کشاورزی شعبه دلواربرگزار گردید .بخشداربا تاکید به اینکه نظام بانکی نقش مهم وانکار ناپذیری در رسیدن به رشد اقتصادی دارد ،تقویت ارتباط بین جامعه صیادی وایفای نقش بانک کشاورزی در توسعه اشتغال بخش صیادی را حائز اهمیت شمردند وهمچنین فراهم نمودن زمینه تهسیلات به صیادان جهت حفظ و پایداری اشتغال این قشر زحمت کش را ضروری دانستند.درادامه این آیین آقای حسین صابری به عنوان رئیس جدید بانک کشاورزی بخش دلوار معرفی واز زحمات وخدمات آقای حسن قاسمی ريیس سابق این بانک تجلیل بعمل آمد .

روابط عمومی بخشداری دلوار

  • 1125 بازدید
  • 1 نظر