خوش آمدید

تعویض شناسنامه راحت‌تر شد

مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور گفت: درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه امکانپذیر است و با توجه به آرشیو الکترونیکی ۱۲۰ میلیون سند هویتی ایرانیان شناسنامه مکانیزه در همان محل صادر خواهد شد.


به گزارش ساحلی به نقل از  "بوشهرنیوز" به نقل از مهر  مهدی تدین اظهار داشت: افراد پس از رسیدن به ۱۵ سال تمام و سن ۳۰ سالگی جهت تعویض عکس، افراد دارای احکام صادره از محاکم دادگستری و همچنین براساس تصمیمات متخذه هیئت‌های حل اختلاف، آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی و یا کسانی که شناسنامه‌ آنها مستعمل شده، می‌توانند برای تعویض شناسنامه خود به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

وی افزود: اشخاص ۱۸ سال به بالا، افراد کمتر از ۱۸ سالی که دارای حکم رشد هستند و همچنین پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال و مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود و نیز سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد می‌توانند با مراجعه با دفاتر پیشخوان و ادارات ثبت احوال سراسر کشور نسبت به تعویض شناسنامه اقدام کنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل در خصوص تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل گفت: اصل شناسنامه، سه قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ جدید (برای اشخاص ۱۵ سال به بالا) و پرداخت هزینه مربوطه، طبق تعرفه جاری الزامی است.

تدین اظهار کرد: چنانچه شناسنامه‌ای که جهت تعویض ارائه می‌شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار از قبیل (گذرنامه، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت، گواهینامه رانندگی، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل هستند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی) الزامی است .ضمناً پس از تطبیق اصل و تصویرمدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد خواهد شد.

وی تصریح کرد: چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تایید عکس خواهد شد و کارمندان دولت و یا کسبه (با جواز کسب) می توانند نسبت به تایید هویت در پشت عکسهای دارنده شناسنامه اقدام کنند.

تدین افزود: شناسنامه منحصرا مطابق مندرجات نسخه سند سجلی موجود در ثبت احوال که در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ثبت شده است پرینت و صادر می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل تاکید کرد: از آنجایی که شناسنامه سند هویت اشخاص است برای حفظ حقوق خود به دقت از آن نگهداری نمایید و همچنین ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است، به مصداق سوء استفاده از سند حاکمیتی شامل مجازات می‌شود


  • 896 بازدید
  • 0 نظر