خوش آمدید

(تصویر)رنگ زنی مجسمه شهید رئیسعلی دلواری

(تصویر)رنگ زنی مجسمه شهید رئیسعلی دلواری - فلکه شهید رئیسعلی دلواری در دلوار :


(تصویر)رنگ زنی مجسمه شهید رئیسعلی دلواری - فلکه شهید رئیسعلی دلواری در دلوار :


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند ماه 1392
  • 954 بازدید
  • 5 نظر