خوش آمدید

به نتیجه رسیدن حل مشکلات آب در منطقه دلوار :

به نتیجه رسیدن حل مشکلات آب در منطقه دلوار :

به گزارش ساحلی :در حالي كه در حال حاضر  بخش جنوبی دلوار به شدت با كمبود آب مواجه هستيم و بايد رفتارهاي مصرفي خود را متناسب با اين وضعيت تغيير دهيم مهندس شعبانی سرپرست بخشداری دلوار با تلاش و دعوت از حضور مسئولین استانی جهت رفع این مشکل برنامه های از قبیل...


به گزارش ساحلی : صبح دیروز با توجه به مشکلات آب در روستاهای جنوبی بخش دلوار و جهت برطرف نمودن این مشکل با حضور مهندس شعبانی سرپرست بخشداری دلوار و مهندس طاهریان مدیر عامل آب و فاظلاب روستایی استان بوشهر از نزدیک و روستا به روستا از جمله از شبکه آبرسانی زیراهک ،هدکان ،کری،کلات،بنجو،سالم آباد،چا پهن، عامری،بوالخیر،خورشهاب،گاهی ،رستمی بازدید به عمل آمد.

با توجه به این بازدید مهندس شعبانی گفتگو با خبر ساحلی این بازدیدها مقرر گردید که سهمیه آب مخزن رستمی  به 3500 لیتر در ثانیه افزایش یابد ودر روزهای پنجم و ششم و هفتم  همین ماه توسط  تانکرهای آبرسانی به تعداد زیادی  کلیه روستاهای فوق  را از نظر آب تامین کنند .

وی در ادامه : نظر خود را نسبت به افزایش کنترل و تسریع در کارها نسبت به افزایش نیروی انسانی آب در این مناطق و

 آب و فاظلاب روستایی نسبت به مدیریت توزیع آب در روستاها ونصب پمپ درایستگاه جاینک و گورک اقدامات لازم انجام گیرد.


  • 708 بازدید
  • 0 نظر