خوش آمدید

با توجه به روند کنونی: آقای استاندار! مردم از وضعیت موجود خسته اند

موضوعات : سیاسی

با توجه به روند کنونی: آقای استاندار! مردم از وضعیت موجود خسته اند
خبر ساحلی آقای سالاری استاندار محترم بوشهر، مردم شهرستانهای استان بوشهر مخصوصا جنوب استان از عدم تغییر مدیران و ادامه راه و روش گذشته خسته شدند.

با توجه به روند کنونی: آقای استاندار! مردم از وضعیت موجود خسته اند
خبر ساحلی آقای سالاری استاندار محترم بوشهر، مردم شهرستانهای استان بوشهر مخصوصا جنوب استان از عدم تغییر مدیران و ادامه راه و روش گذشته خسته شدند.

خبر ساحلیآقای سالاری استاندار محترم بوشهر، مردم شهرستانهای استان بوشهر مخصوصا جنوب استان از عدم تغییر مدیران و ادامه راه و روش گذشته خسته شدند.

آقای سالاری، مردم در این دوره از انتخابات به دلیل تغییرات در حوزه شهرستانی و بکار گیری نیروهای بهتر و با کارایی مطلوب تر به آقای روحانی رای دادند اما در مقابل وضعیت تغییرات در شهرستانهای استان بوشهر راضی کننده نیست.

آقای استاندار، باید بپذیریم وقتی مردم رای به تغییرات می دهند در واقع در مقابل عملکرد مسئولان شهرستانی و استانی خود تصمیم به تغییر در راس دولت می گیرند.

آقای استاندار،، بوشهر بعنوان یکی از استانهایی بود که مردم با رای بالا به دکتر روحانی در واقع رای به تغییرات دادند و در واقع رای آنها به عملکرد ضعیف بسیاری از مدیران کل و شهرستانی بوده است.

آقای سالاری، در زمان برگزاری انتخابات شاهد بودیم در شهرستانی مثل دیر و کنگان خیلی ها می ترسیدند تا در ستاد دکتر روحانی فعالیت کنند و حتی بسیاری از روسای ادارات و نهادها به مخالفت از برنامه های ایشان می پرداختند. امروز در شهرستانی مثل دیر و کنگان و بسیاری از شهرستانهای استان بوشهر در ادارات و نهادها تغییراتی رخ نداد و همان مدیر با همان تفکر که تفکر دولت گذشته و مخالفت با دولت جدید است فعالیت می کند.

آقای استاندار! چطور مدیری که تا قبل از دولت یازدهم به تعریف و تمجید دولت گذشته می پرداخت و از طرفی برنامه های او را برنامه های بی نظیر در کل دولت های بعد از انقلاب می دانست همچنان در راس اداره شهرستانی خود می ماند و این است که مردم را خسته کرده است.

آقای استاندار! مردم از این خسته شدند که بعضا اگر نیرویی هم تغییر می کند در حد و اندازه آن اداره در شهرستان نبوده و توانایی مدیریت ندارد حال سوال اینجاست مدیران بر اساس کدام معیار و ملاک انتخاب می شوند و حتی بسیاری از آنها دولت یازدهم و در راس آن دکتر روحانی را قبول ندارند.

آقای سالاری،  هنوز تفکر دولت قبل و مهمتر از آن روح مخالفت با دولت جدید در ادارات و نهادهای شهرستانی و روحیه و تفکر بگم بگم ها و اسناد و مدرک دارم ها در ادارات و نهادهای شهرستانی موج میزند.

آقای سالاری، افرادی که در ستاد دکتر روحانی فعالیت می کردند و روزی دیگران در ستاد نامزدهای دیگر برایشان خط و نشان می کشیدند که با رای نیاوردن روحانی پایان خط شماست متاسفانه امروز با رای آوردن روحانی نیز پایان خط آنها است زیرا امروز افراد و جان بر کفان دیگر نامزدهای انتخاباتی باز در راس امور هستند و به کسانی که عاشقانه و شجاعانه برای روحانی تلاش کردند خط و نشان می کشند…

آقای سالاری، در بعد تغییرات مدیران شهرستانی و انتصاب افراد شایسته و همراه با دولت بیشتر نظارت کنید و سرعت ببخشید و نگذارید که در دوره دوازدهم ریاست جمهوری عملکرد ضعیف در انتصابات شهرستانی و مدیران کل دولت را در گرفتن رای اعتماد مجدد از مردم دچار مشکل کند.

آقای سالاری، نیاز است از مشاوره افرادی که دارای تجربه مدیریتی و متعهد و همراه و همگام با دولت هستند در انتصابات مشاوره گرفته شود.

آقای استاندار، مطمئن باشید مشاوران و نمایندگان شما اگر از رضایت مردمی برایتان خبر می آورند واقعیت ندارد زیرا مردم از وضعیت موجود خسته اند…


  • 607 بازدید
  • 0 نظر