خوش آمدید

با برنامه ریزی بی سوادی و کم سوادی در بخش دلوار ریشه کن شود

حسن درویشی بخشدار دلوار:
تفاهم نامه مابین کمیته امداد و آموزش و پرورش منطقه دلوار جهت ریشه کن کردن بی سوادی و کم سوادی موَثر خواهد بود.

به گزارش خبرساحلی،نشست شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی بخش دلوار با حضور بخشدار، معاونت نهضت سواد آموزی اداره کل استان ریاست و معاون اداره آموزش و پرورش دلوار ، شهردار،مدیران کمیته امداد، شبکه بهداشت و درمان، ثبت احوال و بهزیستی، نماینده دهیاران بخش دلوار در بخشداری دلوار برگزار شد.
حسن درویشی بخشدار دلوار:
تفاهم نامه مابین کمیته امداد و آموزش و پرورش منطقه دلوار جهت ریشه کن کردن بی سوادی و کم سوادی موَثر خواهد بود.
ایشان بیان داشتند:ادارات کمیته امداد و بهزیستی ورودی های جدید را با رویت مدرک تحصیلی ثبت نمایند.

گزارش تصویری:


  • 416 بازدید
  • 0 نظر